Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Business Ethics From the Golden Age of Islam to the Modernity

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.15, no.1, pp.221-225, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Developments in Corporate Social Responsibility Understanding and Practices in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.14, no.1, pp.112-124, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Örgütsel Teşhis Modeli Önerisi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.228-233

Türkiye'de Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme Alanının Bibliyometrik Analizi

29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Kars, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.10-11

Books & Book Chapters

Dünyadaki Gıda Bankacılığı Uygulamalarının Sivil Toplum Örgütlenmeleri Bakımından Analizi

in: Örgüt Geliştirme ve Örnek Uygulamalar , Kadir Aydın, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.183-217, 2021

STK’larda Değişim Yönetimi

in: Kurumsal Yönetim El Kitabı: STK’lar İçin 360° Yönetim İlkeleri, Nihat erdoğmuş; Züleyha Sayın, Editor, İLKE YAYINLARI, İstanbul, pp.257-284, 2020

Episodes in the Encyclopedia

İş Ahlakı

İGİAD Yayınları, pp.28, 29, 60-61, 74, 76-77, 79-80, 87-88, 90, 95-96, 100, 110-111, 116-119, 122, 124-126, 130-131, 142-143, 145-146, 2022

Other Publications