Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye'de siyaset ve düşünce çevreleri ilişkisi bağlamında sosyolojik düşüncenin oluşumu ve Ziya Gökalp

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2010 Postgraduate

  Eskişehir'de Kadın Girişimciliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences