Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gazi Üniversitesi, Fen Fak., Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  SÜLFANİLAMİD TÜREVLERİ KULLANILARAK MEMELİ SÜTLERİNDEN LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI

  Ataturk University

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English