Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Erzincan Binali Yildirim University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Chemsitry, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gazi University, Fen Fak., Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  SÜLFANİLAMİD TÜREVLERİ KULLANILARAK MEMELİ SÜTLERİNDEN LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI

  Ataturk University

 • 2010 Postgraduate

  DAG ÇAYI (Sideritis brevibracteata) BİTKİSİNİN Caenorhabditis elegans TERMOTOLERANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Erzincan Binali Yildirim University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English