Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Music, City and Social Change: A Study of Musical Preferences in a Former Suburb of Istanbul

Journal of Economy Culture and Society, cilt.61, no.1, ss.1-17, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Toplumsal Dönüşüm Çerçevesinde Değişen Anlam ve Kullanımlarıyla "Boş Zaman" Sosyolojisi

Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, cilt.59, no.2, ss.1125-1148, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Patterns of Participation in the Rebetiko Music Scene of Istanbul

Participations: Journal of Audience and Reception Studies, cilt.16, no.1, ss.54-69, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültür, Gündelik Hayat ve Teatrallik İlişkisi Açısından Performans Antropolojisi

Antropoloji Dergisi, cilt.36, no.2, ss.103-123, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Musique Médiatisée: Une Evaluation sur la Massification de la Musique

Humanitas, cilt.6, no.12, ss.255-272, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Thinking on the Changing Representation of Music on Cyberspace

CyberPolitik Journal, cilt.3, no.5, ss.159-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ile Güncel Arasında, Tanıdık Ama Farklı: Rebetiko Müzik Performansları Üzerine Etnografik Bir Çalışma

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.25-46, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Popüler Kültür ve Senfonik Müzik Karşılaşması: 2000'li Yıllarda Bir Sınıfsal Gösterge ve Pazarlama Mekanizması olarak "Popüler Klasik Müzik"

Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Popüler Kültür Özel Sayısı, cilt.36, ss.131-156, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beğeni Sosyolojisi Açısından Kültürel Tabakalaşma: Yeni Orta Sınıf ve Yeni Medya

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, cilt.2, no.54, ss.61-84, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition

Global Media Journal, cilt.6, no.12, ss.496-512, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Aile Kurumuna İlişkin Güncel Tartışmalar: TAYA 2011 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1248-1257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye’de Müzik Sosyolojisinin Yeri ve Gelişimi

Sosyoloji Dergisi, no.29, ss.1-27, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik 4.0 ve Ötesi: Müziğin Üretimi ve Alımlanmasında Dijital Dönüşüm

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.23

Türkiye'de Müzisyenlik Mesleğinin Toplumsal Yapı İçerisindeki Konumu Üzerine Bir Araştırma

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Meslekler, İstanbul, Türkiye, 04 Mart 2019, ss.2

A Sociological Approach to Cyberspace and Music

II.International Conference on Cyberpolitics, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2018, ss.3

Türkiye’de Dinlerkitlenin Müzik Türlerini Sınıflandırma Stratejileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme

Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.311-319

Müzik Sosyolojisinde Güncel Yaklaşımlar: Performans İncelemeleri Alanının Konser ve Müzik Temsilleri Analizlerine Uygulanması

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.54

Liquid Surveillence on Musical and Cultural Practices: New Strategies of Self-Presentation on Social Media

I.International Symposium on Zygmunt Bauman, Aydın, Türkiye, 19 Mayıs 2017, ss.67

Çok Merkezli Kentte Anomi ve Yabancılaşma

2.Barlas Tolan Konferansları, Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2016, ss.1

Yeni Orta Sınıf Müzik Tercihleri, Omnivorluk ve Dönüşen Kültürel Kapital

III.Pierre Bourdieu Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 Nisan 2016, ss.12

Orta Sınıf, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kültürel Tercihler

Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ocak 2016, ss.7

Soylulaştırılmış Semtlerde Müziğin Tüketimi: Bohem Burjuvazi ve Beyoğlu

III. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Kent, Mekan, Politika, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2014, ss.2

İstanbul Müzik Altkültürleri Bağlamında Hipsterlar ve Yeni Toplumsallıklar

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla, Türkiye, 02 Ekim 2013, cilt.1, ss.181-189

Bobos and Rembetiko: Beyond Authenticity and Commodification

10. International Border Crossings Network Conference, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2012, ss.3

İstanbul Kültür Sahnesinde Unutulan Bir Sokak Festivali: Baklahorani

3. İstanbul Folkloru Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Şubat 2011, ss.1

The Impact of Music Television Channels on the Construction of Musical Identities of Young Spectators in Turkey

18. EAS International Congress, Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes, Bolu, Türkiye, 26 Nisan 2010, cilt.1, ss.255-261

Türkiye’de Müzik Televizyon Kanalları ve Gençlik Üzerine Etik Değerlendirmeler

Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 07 Ekim 2009, cilt.1, ss.251-262

Müzik Televizyon Kanalları: Müzik Dinleme Alışkanlıklarının Dönüşümü

VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 01 Ekim 2009, ss.7

Kültür Endüstrileri Açısından Toplumsal Bellek ve Müzik

1. Müzikoloji Günleri, Müzik ve Bellek Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2008, ss.2

The Representation of Music throughout the Modernization Process in Turkey

Symposium zum 100. Geburtstag von Ahmet Adnan Saygun, Berlin, Almanya, 21 Aralık 2007, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Antropolojide Kültür ve Kişilik Kuramları: Temel Konular, Güncel Yorumlar

Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş, Ebrar Akıncı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.141-161, 2019

Patterns of Media and Communication in Turkey

Social Structure of Turkey II, Gökalp E., Editör, Anadolu University Press, Eskişehir, ss.37-54, 2019

Toplumsal Değişme ve Müzik Beğenilerinin Dönüşümü

Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları, Sunar L., Editör, İlem Yayınları, İstanbul, ss.75-94, 2018

Çok Merkezli Kent, Mekânsallık ve Kültür: Süreklilikler ve Kopuşlar

Buruk Şenlik: Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Ergur A., Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.279-297, 2016

Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik

Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sunar, L., Editör, Matbu Kitap Nobel Akademik Yayınevi, İstanbul, ss.443-465, 2016

Birleştirici ve Çatışmacı Öğelerin Kaynağı Olarak Kültür

Kültür Sosyolojisi Ders Kitabı, Gökalp E., Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-21, 2015

Toplumbilimsel Bir Olgu Olarak Kültür

Kültür Sosyolojisi, Gökalp E., Ergur A., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.52-67, 2011

Kültür Olgusunun İdeolojik Kullanımları

Kültür Sosyolojisi, Gökalp E., Ergur A., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.68-83, 2011

La circulation migratoire entre France et Turquie ou la face invisible de l’integration de la Turquie à l’Europe (Çeviri)

Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İrtiş, V. - Danış, D., Editör, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.157-189, 2008

La truelle (Çeviri)

Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İrtiş, V. - Danış, D., Editör, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.209-223, 2008

Diğer Yayınlar