Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hoping for the Best, Preparing for the Worst: A Sociological Study on Being a Musician in Turkey

Journal of Economy Culture and Society, Special Issue, no.2, pp.139-155, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Music, City and Social Change: A Study of Musical Preferences in a Former Suburb of Istanbul

Journal of Economy Culture and Society, vol.61, no.1, pp.107-123, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Toplumsal Dönüşüm Çerçevesinde Değişen Anlam ve Kullanımlarıyla "Boş Zaman" Sosyolojisi

Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, vol.59, no.2, pp.1125-1148, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Patterns of Participation in the Rebetiko Music Scene of Istanbul

Participations: Journal of Audience and Reception Studies, vol.16, no.1, pp.54-69, 2019 (International Refereed University Journal)

Kültür, Gündelik Hayat ve Teatrallik İlişkisi Açısından Performans Antropolojisi

Antropoloji Dergisi, vol.36, no.36, pp.103-123, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Musique Médiatisée: Une Evaluation sur la Massification de la Musique

Humanitas, vol.6, no.12, pp.255-272, 2018 (International Refereed University Journal)

Thinking on the Changing Representation of Music on Cyberspace

CyberPolitik Journal, vol.3, no.5, pp.159-167, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geleneksel ile Güncel Arasında, Tanıdık Ama Farklı: Rebetiko Müzik Performansları Üzerine Etnografik Bir Çalışma

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.25-46, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Popüler Kültür ve Senfonik Müzik Karşılaşması: 2000'li Yıllarda Bir Sınıfsal Gösterge ve Pazarlama Mekanizması olarak "Popüler Klasik Müzik"

Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Popüler Kültür Özel Sayısı, vol.36, pp.131-156, 2017 (International Refereed University Journal)

Beğeni Sosyolojisi Açısından Kültürel Tabakalaşma: Yeni Orta Sınıf ve Yeni Medya

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, vol.2, pp.61-84, 2016 (International Refereed University Journal)

How Would You Like Your Alternative Music? New Media and Cultural Capital in Transition

Global Media Journal, vol.6, pp.496-512, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Aile Kurumuna İlişkin Güncel Tartışmalar: TAYA 2011 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.43, pp.1248-1257, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Müzik Sosyolojisinin Yeri ve Gelişimi

Sosyoloji Dergisi, pp.1-27, 2015 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzikte ‘Postmodern Durum’

Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı, Kocaeli, Turkey, 23 - 24 July 2020, pp.103 Sustainable Development

Müzik 4.0 ve Ötesi: Müziğin Üretimi ve Alımlanmasında Dijital Dönüşüm

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.23

Türkiye'de Müzisyenlik Mesleğinin Toplumsal Yapı İçerisindeki Konumu Üzerine Bir Araştırma

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi: Meslekler, İstanbul, Turkey, 04 March 2019, pp.2

A Sociological Approach to Cyberspace and Music

II.International Conference on Cyberpolitics, İstanbul, Turkey, 11 May 2018, pp.3

Türkiye’de Dinlerkitlenin Müzik Türlerini Sınıflandırma Stratejileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme

Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 May 2018, pp.311-319

Müzik Sosyolojisinde Güncel Yaklaşımlar: Performans İncelemeleri Alanının Konser ve Müzik Temsilleri Analizlerine Uygulanması

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 October 2017, pp.54

Çok Merkezli Kentte Anomi ve Yabancılaşma

2.Barlas Tolan Konferansları, Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek, İstanbul, Turkey, 13 December 2016, pp.1

Yeni Orta Sınıf Müzik Tercihleri, Omnivorluk ve Dönüşen Kültürel Kapital

III.Pierre Bourdieu Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 April 2016, pp.12

Orta Sınıf, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kültürel Tercihler

Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 20 - 21 January 2016, pp.7

Soylulaştırılmış Semtlerde Müziğin Tüketimi: Bohem Burjuvazi ve Beyoğlu

III. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Kent, Mekan, Politika, Ankara, Turkey, 24 March 2014, pp.2

İstanbul Müzik Altkültürleri Bağlamında Hipsterlar ve Yeni Toplumsallıklar

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla, Turkey, 02 October 2013, vol.1, pp.181-189

Bobos and Rembetiko: Beyond Authenticity and Commodification

10. International Border Crossings Network Conference, İstanbul, Turkey, 26 April 2012, pp.3

İstanbul Kültür Sahnesinde Unutulan Bir Sokak Festivali: Baklahorani

3. İstanbul Folkloru Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 February 2011, pp.1

The Impact of Music Television Channels on the Construction of Musical Identities of Young Spectators in Turkey

18. EAS International Congress, Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes, Bolu, Turkey, 26 April 2010, vol.1, pp.255-261

Türkiye’de Müzik Televizyon Kanalları ve Gençlik Üzerine Etik Değerlendirmeler

Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 07 October 2009, vol.1, pp.251-262

Müzik Televizyon Kanalları: Müzik Dinleme Alışkanlıklarının Dönüşümü

VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 01 October 2009, pp.7

Kültür Endüstrileri Açısından Toplumsal Bellek ve Müzik

1. Müzikoloji Günleri, Müzik ve Bellek Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 April 2008, pp.2

The Representation of Music throughout the Modernization Process in Turkey

Symposium zum 100. Geburtstag von Ahmet Adnan Saygun, Berlin, Germany, 21 December 2007, pp.3

Books & Book Chapters

Tüketim ve Toplumsal Tabakalaşma

in: Tüketim Sosyolojisi, Erhan Akarçay, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.85-106, 2021

Sosyal Antropolojide Kültür ve Kişilik Kuramları: Temel Konular, Güncel Yorumlar

in: Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş, Ebrar Akıncı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.141-161, 2019

Patterns of Media and Communication in Turkey

in: Social Structure of Turkey II, Gökalp E., Editor, Anadolu University Press, Eskişehir, pp.37-54, 2019

Toplumsal Değişme ve Müzik Beğenilerinin Dönüşümü

in: Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları, Sunar L., Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.75-94, 2018

Çok Merkezli Kent, Mekânsallık ve Kültür: Süreklilikler ve Kopuşlar

in: Buruk Şenlik: Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Ergur A., Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.279-297, 2016

Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik

in: Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sunar, L., Editor, Matbu Kitap Nobel Akademik Yayınevi, İstanbul, pp.443-465, 2016

Birleştirici ve Çatışmacı Öğelerin Kaynağı Olarak Kültür

in: Kültür Sosyolojisi Ders Kitabı, Gökalp E., Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2015

Toplumbilimsel Bir Olgu Olarak Kültür

in: Kültür Sosyolojisi, Gökalp E., Ergur A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.52-67, 2011

Kültür Olgusunun İdeolojik Kullanımları

in: Kültür Sosyolojisi, Gökalp E., Ergur A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.68-83, 2011

La circulation migratoire entre France et Turquie ou la face invisible de l’integration de la Turquie à l’Europe (Çeviri)

in: Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İrtiş, V. - Danış, D., Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.157-189, 2008 Sustainable Development

La truelle (Çeviri)

in: Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İrtiş, V. - Danış, D., Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.209-223, 2008 Sustainable Development

Other Publications