Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 9. Ulusal Sosyoloji Kongresi/ Bildiri Başlığı: Müzik 4.0 ve Ötesi: Müziğin Üretimi ve Alımlanmasında Dijital Dönüşüm

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 III. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi / Bildiri Başlığı: İlişkisel Sosyoloji Açısından Müzik Kültürleri İncelemeleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 VIII. Hasan Ünal Nalbantoğlıu Sempozyumu: Zaman / Bildiri Başlığı: Boş Zaman Sosyolojisi: Algılanan Dünya, Kullanılan Zaman

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Besteciler Semineri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler / Bildiri Başlığı: Düzce İli Eğitim Personelinin Bağımlılıkla Mücadele Politikaları Yaklaşımları

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2018 II. International Conference on Cyberpolitics / Bildiri Başlığı: A Sociological Approach to Cyberspace and Music

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Müzikte Uluslararası Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu / Bildiri Başlığı: Türkiye’de Dinlerkitlenin Müzik Türlerini Sınıflandırma Stratejileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 VII. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Tarihsellik ve Toplumsallık / Bildiri Başlığı: Postkolonyal Antropolojide Tarihsellik: Göç, Müzik ve Kimlik İlişkisi Açısından Rebetiko Müzik kültürü Örneği

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 2.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi / Bildiri Başlığı: Müzik Sosyolojisinde Güncel Yaklaşımlar: Performans İncelemeleri Alanının Konser ve Müzik Temsilleri Analizlerine Uygulanması

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2017 I.International Symposium on Zygmunt Bauman / Bildiri Başlığı: Liquid Surveillence on Musical and Cultural Practices: New Strategies of Self-Presentation on Social Media

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2016 VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi / Bildiri Başlığı: Lefebvre ve Tolan Sosyolojisinde Mekânsallık Kavramı ve Eşitsizliklerle İmlenen Kent Kültürü

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 II.Barlas Tolan Konferansları, Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek / Bildiri Başlığı: Çok Merkezli Kentte Anomi ve Yabancılaşma

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 III.Pierre Bourdieu Sempozyumu / Bildiri Başlığı: Yeni Orta Sınıf Müzik Beğenileri, Kültürel Omnivorluk ve Dönüşen Kültürel Kapital

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 İLEM Beğeniler Seminer Dizisi / Bildiri Başlığı: Toplumsal Değişme ve Müzik Beğenilerinin Dönüşümü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Orta Sınıflar ve Sosyal Hareketlilik Çalıştayı / Bildiri Başlığı: Orta Sınıf, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kültürel Tercihler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Towson University, Music and Politics Seminar

  Davetli Konuşmacı

  Maryland, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2014 III. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu: Kent, Mekan, Politika / Bildiri Başlığı: Soylulaştırılmış Semtlerde Müziğin Tüketimi: Bohem Burjuvazi ve Beyoğlu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi / Bildiri Başlığı: İstanbul Müzik Altkültürleri Bağlamında “Hipster”lar ve Yeni Toplumsallıklar

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2012 10th International Border Crossings Network Conference / Bildiri Başlığı: Bobos and Rembetiko: Beyond Authenticity and Commodification

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 XIV. Bugün, Müzik ve Toplum Paneli / Bildiri Başlığı: Müziğin Sosyolojisi: Türkiye’de Müziğin Toplumsal Anlamları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 CKM, 14. Bugün, Müzik ve Toplum Paneli

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Yeditepe Üniversitesi, Antropoloji Kolokyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 III. İstanbul Folkloru Sempozyumu / Bildiri Başlığı: İstanbul Kültür Sahnesinde Unutulan Bir Sokak Festivali: Baklahorani”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Antropoloji Kolokyumu / Bildiri Başlığı: Müziği Seyreden Kuşak: MTV Kültürü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 XVIII. EAS International Congress, Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes / Bildiri Başlığı: The Impact of Music Television Channels on the Construction of Musical Identities of Young Spectators in Turkey

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2009 VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi / Bildiri Başlığı: Müzik Televizyon Kanalları: Müzik Dinleme Alışkanlıklarının Dönüşümü”

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2009 Medya ve Etik Sempozyumu / Bildiri Başlığı: Türkiye’de Müzik Televizyon Kanalları ve Gençlik Üzerine Etik Değerlendirmeler

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2008 1.Müzikoloji Günleri, Müzik ve Bellek Sempozyumu / Bildiri Başlığı: Kültür Endüstrileri Açısından Toplumsal Bellek ve Müzik

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Symposium zum 100. Geburtstag von Ahmet Adnan Saygun / Bildiri Başlığı: The Representation of Music throughout the Modernization Process in Turkey

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

Burslar

 • 2009 - 2013 Doktora Tam Eğitim Bursu

  Üniversite