Education Information

Education Information

 • 2014 - 2016 Post Doctorate

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Engineering and Natural Sciences , Department of Molecular Biology and Genetics , Turkey

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesii, Biyoloji, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesii, Biyoloji, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesii, Biyoloji, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesii, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Mikroalglerde Nötral Lipid İçeriğinin Artırılması Üzerine Bir Araştırma

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 2009 Postgraduate

  Türkiye’deki Bazı Ferula L. (Apiaceae) Türlerinin Moleküler Teknikler Kullanarak Taksonomik Olarak İncelenmesi

  Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 2006 Postgraduate

  Heliothis armigera'nın (Hübner, 1805) (Lepidoptera: Noctuidae) larval ve prepupa evrelerinde kan hücrelerinin ışık mikroskobunda incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English