Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Department Of Pedıatrıc Development And Household Management Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Yoğun düşünme (reflection) eğitimi programının çocukların ahlaki yargılarına etkisinin incelenmesi

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi

 • 1999 Postgraduate

  Çocukların psiko-sosyal temelli problem çözme becerisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English