Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Flightless Man: Self-Awareness in Fakhr al-Din al-Razi

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.6, no.1, pp.1-39, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

From Faculties to Functions: Fakhr al-Din al-Razis Critique of Internal Senses

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.4, no.2, pp.75-118, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Güçlerden İşlevlere: Fahreddin Razi’nin İç Duyular Eleştirisi

NAZARİYAT İslâm Felsefe Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.73-116, 2018 (Other Refereed National Journals)

Aydınlar, Akademisyenler ve Entelektüeller: Savaş Bitti Şiirine Farklı Bir Bakış

İnsan & Toplum, vol.4, no.8, pp.163-187, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sadeddin Taftazânî’nin Tehzîbü’l-Mantık İsimli Eseri –Sunuş, Tahkik, Tercüme

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.17, no.32, pp.129-167, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bir Düşünce İnşa Etmek ve ‘Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.14, pp.267-390, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ruus-ı Semaniyye Kavramsallaştırmasına Mukayeseli Bir Yaklaşım

III. Genç Akademisyenler Buluşması, İstanbul, Turkey, 01 May 2010, pp.25-35

Düşünce ve Hayat: Nitelikli Bir Düşünce Etkinliğinin Temel Özelliklerine Dair Bazı İlk Tespitler

II. Genç Akademisyenler Buluşması: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak, Kocaeli, Turkey, 01 June 2009, pp.106-124

Books & Book Chapters

İbn Sina’nın Kitâbü’n-Nefs’inde Beden ve Bedensellik

in: İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları, Ömer Türkerİbrahim Halil Üçer, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.383-443, 2019

Dışın İçe Hayalatı, İçin Dışa Zuhuratı: Davud-i Kayseri’de Hayal ve Gerçeklik

in: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf-Alimler, Eserler, Meseleler, Ercan AlkanOsman Sacid Arı, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.411-430, 2018

İbn Sînâ’da Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

in: İslam Düşüncesinde Ahlaki Önermelerin Kaynağı, Eşref AltaşMervenur Yılmaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.151-168, 2016

Giriş: Mizaç Tartışmalarının Dünü Bugünü

in: İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri , Mehmet Zahit TiryakiKübra Bilgin Tiryaki, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-7, 2016

Fahreddin er-Râzî’nin Mizaç Teorisi

in: İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri , Mehmet Zahit TiryakiKübra Bilgin Tiryaki, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.155-178, 2016

Tahayyül Kavramında İbn Sinacı Dönüşümler

in: Kavram Geliştirme-Sosyal Bilimlerde Yeni İmkanlar, Kübra Bilgin TiryakiLütfi Sunar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-252, 2016

Ruh ve Beden Sağlığı

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2012

Giriş: Hıfzu’s-Sıhha Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi Bağlamında Ebû Zeyd el-Belhî ve Mesâlihu’l-ebdân ve’l-enfüs İsimli Eseri

in: Mesalihu'l-Ebdan ve'l-Enfüs - Beden ve Ruh Sağlığı, Çeviren: Nail Okuyucu-Mehmet Zahit Tiryaki, Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, pp.17-35, 2012

Ruûs-ı Semâniyye Kavramına Mukayeseli Bir Yaklaşım

in: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat, Adem BaşpınarMurat Şentürk, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.41-70, 2010

Düşünce ve Hayat: Nitelikli Bir Düşünce Etkinliğinin Temel Özelliklerine Dair Bazı İlk Tespitler

in: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak-İlim Geleneğimiz Üzerine Araştırmalar , A. Cüneyt Köksal, Editor, Yedirenk Kitapları, İstanbul, pp.106-124, 2009

Other Publications