Education Information

Education Information

 • 2007 - 2015 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim

  Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities, Philosophy Department

 • 2007 Postgraduate

  Mehmed Emin Üsküdari'nin Şerhu Tehzibi'l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • B2 Upper Intermediate English