Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Din Felsefesi Derneği Atölye Çalışması-Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları

  Invited Speaker

  Sakarya, Turkey

 • 2018 Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf-Alimler, Eserler, Meseleler

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Sübût, Tahakkuk ve Taakkul Arasında Tümel Hakikatler ve Yetkinleşme Süreçleri: Taşköprülüzade Yorumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Geçmiş ile Gelecek Arasında: Çağdaş İslam Düşüncesinde Gelenek Tartışmaları

  Working Group

  Konya, Turkey

 • 2009 Ruûs-ı Semâniyye Kavramsallaştırmasına Mukayeseli Bir Yaklaşım

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2008 Düşünce ve Hayat: Nitelikli Bir Düşünce Etkinliğinin Temel Özelliklerine Dair Bazı İlk Tespitler

  Working Group

  Kocaeli, Turkey

Invited Talks

 • May 2019 İbn Sina’nın Nefs Teorisinde Bedensellik

  Seminar

  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Turkey

 • May 2017 İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri

  Seminar

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Turkey

 • March 2017 Nefs Teorisi Bağlamında İbn Sina Felsefesinin Gelişimi

  Seminar

  Sakarya Belediyesi, Turkey

 • December 2016 Keskin Düalizmler Arasında: Tahayyül Kavramında İbn Sinacı Dönüşümler

  Seminar

  Galatasaray Üniversitesi, Turkey

 • November 2016 İbn Sina’nın Nefs ve İnsani Nefs Anlayışında Beden/Bedensellik

  Workshop

  Klasik İslam Düşüncesinde İnsan Tanımları Çalıştayı, Turkey

 • September 2015 İki Cihân Âresinde: İbn Sînâ Felsefesinde Mütehayyile/ Müfekkire ve Vehim

  Seminar

  İlmi Etütler Derneği (İLEM), Turkey

 • June 2015 Fahreddin er-Râzî’nin Mizaç Teorisi

  Seminar

  İlmi Etütler Derneği (İLEM), Turkey