Genel Bilgiler

Biyografi

M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 2005’te mezun oldu. 2007’de, M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Mehmed Emin Üsküdârî’nin Şerhu Tehzîbi’l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011’de Ürdün’de, 2012-2013’te Yale Üniversitesi Religious Studies’de bulundu. “İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim” başlıklı doktora tezini 2015 yılında tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel ilgi alanı klasik nefs teorileri ve çağdaş zihin felsefesidir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Felsefe
Ana Bilim Dalı
İslam Felsefesi

İletişim

E-posta
zahit.tiryaki@medeniyet.edu.tr
Diğer E-posta
tiryakizahid@gmail.com
Web Sayfası
http://aves.medeniyet.edu.tr/mehmet.tiryaki/
İş Telefonu
+90 216 280 2620
Ofis
A-204
Posta Adresi
Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34720. Kadıköy / İstanbul