General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy, History Of Islamic Philosophy
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy

Metrics

Publication

27

Thesis Advisory

2

Biography

M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 2005’te mezun oldu. 2007’de, M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Mehmed Emin Üsküdârî’nin Şerhu Tehzîbi’l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011’de Ürdün’de, 2012-2013’te Yale Üniversitesi Religious Studies’de bulundu. “İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim” başlıklı doktora tezini 2015 yılında tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel ilgi alanı klasik nefs teorileri ve çağdaş zihin felsefesidir. 

Contact

Email
zahit.tiryaki@medeniyet.edu.tr
Other Email
tiryakizahid@gmail.com
Web Page
http://aves.medeniyet.edu.tr/mehmet.tiryaki/
Office Phone
+90 216 280 2620
Office
A-204
Address
Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34720. Kadıköy / İstanbul