Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Başlangıçtan Günümüze Türk Hikâyeciliğinin Kısa Tarihi

Cins Dergisi, no.66, pp.46-48, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Reading The Human-Object Relationship Through The Short Stories Of Ömer Seyfettin

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), no.23, pp.77-97, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Considering the New Life in the light of Ömer Seyfettin's short stories

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.466-477, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

1960 Sonrası Yeni Hayat ve Beklenen Huzurun İnşasında "İhsan" Mertebesi

Dil ve Edebiyat Dergisi, no.146, pp.58-69, 2021 (National Non-Refereed Journal)

Kahramanın Onsuz Yolculuğu Yahut Melez Bir Ara Dönem Olarak Postmodernite

Olağan Hikâye Dergisi, no.2, pp.62-70, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Modernizmin Paranoyasından Postmodernizmin Şizofrenisine Gerçekliği Yeniden Düşünmek

Olağan Hikâye Dergisi, no.1, pp.76-86, 2020 (National Non-Refereed Journal)

“ Sezai Karakoç’un Eğitim Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve Toplum İdeali

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.12, pp.243-274, 2018 (International Refereed University Journal)

“ Ömer Seyfettin’de Toplum Eğitimi: Hikâyelerinin Değer Değişimi Açısından İşlevi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.58, no.2, pp.399-417, 2018 (International Refereed University Journal)

Meşrutiyet'te Boykot ve Edebiyat

İtibar Dergisi, no.84, pp.34-37, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Dün, Bugün, Yarın: Ömer Seyfettin’de Meşrutiyet ve Balkan Savaşları

İtibar Dergisi, no.83, pp.72-76, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Siyasetten Hikâyeye Hikâyeden Siyasete Doksanlar

İtibar Dergisi, no.78, pp.85-90, 2018 (National Non-Refereed Journal)

“Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişime Dair Üç Öykü: Pastırma Yazı, Sır ve Kuyu”

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.9, pp.334-353, 2017 (International Refereed University Journal)

“Cemal Şakar’ın “Zarurat-ı Hamse” ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması”

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.111-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuramsal Çerçeveden Öykü Okumaları

Yedi İklim Dergisi, vol.23, no.256, pp.53-63, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Üç Zamanlı Şiir Bütünü: Klasik, Modern ve Postmodern İzlekte "Hamse"yi Okumak

Yedi İklim Dergisi, vol.23, no.246, pp.56-61, 2010 (National Non-Refereed Journal)

"Mostar Köprüsüne Ağıt" ve Şiir Estetiği Açısından Düşündürdükleri

Yedi İklim Dergisi, vol.22, no.229, pp.63-68, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Toplumsal İlerlemeciliğin Edebiyattaki Medeniyet Tasavvuruna Etkileri

Yedi İklim Dergisi, vol.22, no.228, pp.46-51, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

“Diriliş Dergisi’nde Tarih İlgisi ve Sonuçları”

in: 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Toparlanma ve Çeşitlenme, Vahdettin Işık,Ahmet Köroğlu,Yusuf Enes Sezgin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.233-245, 2016

“Siyaset Sahnesinden Hikâyelere Yansıyanlar: Ali Haydar Haksal’ın Bir Öyküsü Üzerine”

in: Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler, Necati Tonga, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.141-152, 2014