Asst. Prof.

YUNUS EMRE ÖZSARAY


Faculty of Education Sciences

Turkish Education

Turkish Education

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Gazi University, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

1980-2000 Arası Türk Hikâyesi ve Toplumsal Değişim

Fatih Sultan Mehmet Foundation University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

2012

2012

Postgraduate

Kafkas Toplumlarında Kurumlar: Sosyal ve Ekonomik Örgütlenme Biçimlerinde Değişim

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Turkish Education

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Yaratıcı Yazma

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel Okuma

Undergraduate

Undergraduate

Halk Edebiyatı II

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Edebiyatı Kültür Endüstrisi İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

Karakter ve Değer Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Halk Edebiyatı I

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Ahlak ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Edebiyatı

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Reflections of Bostan and Gülistan on Safahat in the Context of Intertextual Relations

Özsaray Y. E.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.Özel Sayı, pp.179-209, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Küresel Edebiyat ve Küresel Roman Örneği Olarak Orhan Pamuk'un Veba Geceleri Romanına Bir Değini

Özsaray Y. E.

Olağan Hikâye Dergisi, no.6, pp.100-105, 2021 (National Non-Refereed Journal)

2021

2021

Çocukluğun Kitleselleşmesi ve Çocukluk Kavramının Küresel Kültüre Göre Değişen Tasarımları

Özsaray Y. E.

Eğitime Bakış Dergisi, no.51, pp.53-60, 2021 (National Non-Refereed Journal)

2021

2021

Reading The Human-Object Relationship Through The Short Stories Of Ömer Seyfettin

Özsaray Y. E.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), no.23, pp.77-97, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Considering the New Life in the light of Ömer Seyfettin's short stories

Özsaray Y. E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.466-477, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Başlangıçtan Günümüze Türk Hikâyeciliğinin Kısa Tarihi

Özsaray Y. E.

Cins Dergisi, no.66, pp.46-48, 2021 (National Non-Refereed Journal)

2021

2021

1960 Sonrası Yeni Hayat ve Beklenen Huzurun İnşasında "İhsan" Mertebesi

Özsaray Y. E.

Dil ve Edebiyat Dergisi, no.146, pp.58-69, 2021 (National Non-Refereed Journal)

2020

2020

Kahramanın Onsuz Yolculuğu Yahut Melez Bir Ara Dönem Olarak Postmodernite

Özsaray Y. E.

Olağan Hikâye Dergisi, no.2, pp.62-70, 2020 (National Non-Refereed Journal)

2020

2020

Modernizmin Paranoyasından Postmodernizmin Şizofrenisine Gerçekliği Yeniden Düşünmek

Özsaray Y. E.

Olağan Hikâye Dergisi, no.1, pp.76-86, 2020 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

“ Ömer Seyfettin’de Toplum Eğitimi: Hikâyelerinin Değer Değişimi Açısından İşlevi

Özsaray Y. E.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.58, no.2, pp.399-417, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

“ Sezai Karakoç’un Eğitim Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve Toplum İdeali

Özsaray Y. E.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.12, pp.243-274, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Meşrutiyet'te Boykot ve Edebiyat

Özsaray Y. E.

İtibar Dergisi, no.84, pp.34-37, 2018 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

Dün, Bugün, Yarın: Ömer Seyfettin’de Meşrutiyet ve Balkan Savaşları

Özsaray Y. E.

İtibar Dergisi, no.83, pp.72-76, 2018 (National Non-Refereed Journal)

2018

2018

Siyasetten Hikâyeye Hikâyeden Siyasete Doksanlar

Özsaray Y. E.

İtibar Dergisi, no.78, pp.85-90, 2018 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

“Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Değişime Dair Üç Öykü: Pastırma Yazı, Sır ve Kuyu”

Özsaray Y. E.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.9, pp.334-353, 2017 (International Refereed University Journal)

2015

2015

“Cemal Şakar’ın “Zarurat-ı Hamse” ve “Renkler” Öykülerinde Mültecilik Teması”

Özsaray Y. E.

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.111-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Kuramsal Çerçeveden Öykü Okumaları

Özsaray Y. E.

Yedi İklim Dergisi, vol.23, no.256, pp.53-63, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Üç Zamanlı Şiir Bütünü: Klasik, Modern ve Postmodern İzlekte "Hamse"yi Okumak

Özsaray Y. E.

Yedi İklim Dergisi, vol.23, no.246, pp.56-61, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2009

2009

"Mostar Köprüsüne Ağıt" ve Şiir Estetiği Açısından Düşündürdükleri

Özsaray Y. E.

Yedi İklim Dergisi, vol.22, no.229, pp.63-68, 2009 (National Non-Refereed Journal)

2009

2009

Toplumsal İlerlemeciliğin Edebiyattaki Medeniyet Tasavvuruna Etkileri

Özsaray Y. E.

Yedi İklim Dergisi, vol.22, no.228, pp.46-51, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Ahmet Hamdi Tanpınar Hikâyelerinde Mekânlar, İnsanlar ve Nesneler

Özsaray Y. E.

60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 14 - 16 January 2022

2021

2021

Mehmet Akif Şiirinde Tahkiye

Özsaray Y. E.

100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 21 March 2021

Books & Book Chapters

2021

2021

Türk Hikâyeciliğine Kitabın Yansıma Biçimleri: Okumalar ve Tehlikeli Okumalar

Özsaray Y. E.

in: Türk Edebiyatında Kitap, Kütüphane ve Okuma Kültürü, Mehlika Aslı Karagözoğlu Aslıyüksek, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.191-214, 2021

2021

2021

Fakelore ile Kimlik İnşası Arasında Yunus Emre Yorumları

Özsaray Y. E.

in: Zeytinburnu Kültür Sanat Yıllığı 2021, Asım Öz-Aykut Ertuğrul, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.339-342, 2021

2019

2019

Hikâyeden Öyküye Toplumsal Değişim

Özsaray Y. E.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2019

2016

2016

“Diriliş Dergisi’nde Tarih İlgisi ve Sonuçları”

Özsaray Y. E.

in: 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Toparlanma ve Çeşitlenme, Vahdettin Işık,Ahmet Köroğlu,Yusuf Enes Sezgin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.233-245, 2016

2014

2014

“Siyaset Sahnesinden Hikâyelere Yansıyanlar: Ali Haydar Haksal’ın Bir Öyküsü Üzerine”

Özsaray Y. E.

in: Günümüz Türk Hikâyesi Üzerine İncelemeler, Necati Tonga, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.141-152, 2014

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Evaluation Committee Member