Deneysel Vazektominin, Farklı Süreler Sonrasında, Erişkin Sıçan Testisinde Oluştur-duğu Morfolojik Değişikliklerin Stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi


Öğrenci: AYŞEN SÜRMEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÜNAL USLU