PAPİRÜS DERGİSİNİN SİSTEMATİK İNDEKSİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: FATMA TURAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SECAATTİN TURAL