A 100 Bölgesi Civarında Bazı Çift-Çift Çekirdeklerin Elektromanyetik Geçişlerinin Çokkutupluluklarının İncelenmesi


Öğrenci: İ. İNCİ

Danışman: M. NUREDDİN TÜRKAN