KOBİ Borsalarının KOBİ Finansmanındaki Yeri: Dünya Uygulamaları ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme


Öğrenci: Asuman Sönmez

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET HÜSEYİN BİLGİN