Meme cerrahisinde sık karşılaşılan bir semptom olan mastaljiye neden olan faktörlerin incelenmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi , Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Adem Aslan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU