KEMAL BİLBAŞAR'IN ROMANLARINNDA TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Öğrenci: YETER YÜCEL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SECAATTİN TURAL