Nükleer Radyasyonla Çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi ve Nükleer Tıp Merkezi Risk Analizi


Öğrenci: Emine Keleş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): M. Nureddin Türkan

Günümüzde radyasyonun kullanım alanlarının artması ile radyasyon ve radyoaktif maddeler ile çalışanlar mesleki radyasyona maruz kalmaktadır. Mesleki ışınlamaların en büyük grubunu medikal sektörde çalışanlar ve radyoaktif maddeler kullanarak teşhis ve tedavi yapanlar yani nükleer tıp üniteleri oluşturur. Nükleer tıp ve radyoterapi üniteleri, farklı ışın türleri için farklı radyoizotoplar kullanarak, radyoaktif atıkların oluşması nedeniyle  fazladan bir risk oluşturmakta ve hastanelerdeki en riskli bölgelerin başında gelmektedirler. Mesleki maruziyetten kaçınmak ve korunmak için gerekli her türlü önlemin alınması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda; nükleer radyasyonla çalışanların çalıştıkları ortamlarda radyasyondan korunmaları ve güvenli bir biçimde çalışmaları, çalışma alanlarındaki radyasyon kaynakları, radyasyon yayımını azaltacak koruyucu yöntemler ve kişisel koruyucu donanımların kullanım oranları araştırılacak ve risk değerlendirmesi yapılacaktır. Araştırmanın başında radyasyon ve radyasyon kaynakları hakkında kuramsal bilgiler derlendikten sonra radyasyondan korunmaya ilişkin yasal düzenlemeler ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgi verilecektir. Radyasyon güvenliğinde temel ilkeler, radyasyon doz birimleri, radyasyondan korunmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlara değinilecektir.  Risk analizi çalışması için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında var olan veriler kullanılarak saha çalışması yapılacak, gerekli veriler toplanarak kontrol listesi oluşturulacaktır. Tehlike kaynakları belirlenerek riskler ve sonuçları ortaya koyulacak, alınması gereken kontrol tedbirleri belirlenecektir. Risk analizinde Fine Kinney yöntemi kullanılacaktır.