ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TEHLİKE VE RİSKLER TESPİT EDİLİRKEN İŞVERENİN / İŞVEREN VEKİLİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: PENDİK ÖRNEKLEMİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ve Sağlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KAMİL ÇETİNTAŞ

Danışman: Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu