FATMA BARNAROSOĞLU'NUN ROMANLARINDA GELENEK BAĞLAMINDA KADIN


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ENES YAŞAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SECAATTİN TURAL