YAŞAR KEMAL'İN ROMANLARINDA TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ELİF YANIK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SECAATTİN TURAL