Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Sentinel Lenf Nodu Örneklemesinin PET/CT ile karşılaştırılması.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: M. Demir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU