A 140 Bölgesi Civarında Bazı Çift-Çift Çekirdeklerin Elektromanyetik Geçişlerinin Çokkutupluluklarının İncelenmesi


Öğrenci: Ü. YALÇIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): M. NUREDDİN TÜRKAN