Akut biliyer pankreatitli hastalarda TRL-4 ve IL-8 gen polimorfizmlerinin araştırılması.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi , Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Ender Anılır

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU