Geç prematüre bebeklerde gebelik haftalarına göre alt gruplarındaki ve zamanında doğan bebeklerle morbidite ve mortalite açısından karşılaştırılması


Öğrenci: Cahide Bulut

Danışman: Hüsnü Fahri Ovalı