Koroner arter hastalığının risk faktörlerinin irdelenmesinde alternatif bir yaklaşım: Genetik algoritmalar


Öğrenci: Hande Şenol

Eş Danışman: HANDAN ANKARALI