Koroner arter hastalığının risk faktörlerinin irdelenmesinde alternatif bir yaklaşım: Genetik algoritmalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Hande Şenol

Eş Danışman: HANDAN ANKARALI