İnguinal Hernilerde Lokal Anestezi ile Lichtenstein Yönteminin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: İ.E. Subaşı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU