Akut non-biliyer pankreatitli hastalarda TRL-2 gen polimorfizminin araştırılması.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi , Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Murat Kayağ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU