İBB PARK VE BAHÇELER IŞI ÇALIŞANLARINA ANKET UYGULAMASI YAPILMASI VE PEYZAJ İŞLERİNDE ISG KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ve Sağlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CEVDET CENGİL

Danışman: Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu