İslam Siyaset Düşüncesinin Klasik Döneminde Şehir Kavramı


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Philosophy, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Salih Doğu

Consultant: Mustakim Arıcı