Hadd-ı Hudud-ı Saltanat-ı Seniyye: Derviş Paşa'nın Tahdid-i Hudud-ı İraniye Adlı Eseri Işığında Osmanlı-İran Sınırı


Öğrenci: Alpaslan Fener

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): M.TALHA ÇİÇEK