Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Yönetimi.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: S. Bölük

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU