Z İNDEKS (TyG İNDEKS) İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Zekiye Nurdan Akyüzlü

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HACER HİCRAN MUTLU