Veri madenciliğine genel bakış ve Random Forests yönteminin incelenmesi: Sağlık alanında bir uygulama


Öğrenci: Muhammet Akman

Eş Danışman: HANDAN ANKARALI