Veri madenciliğine genel bakış ve Random Forests yönteminin incelenmesi: Sağlık alanında bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Muhammet Akman

Eş Danışman: HANDAN ANKARALI