Gazzâlî’nin Tehâfüt’ü ile Romalı Giles’in Errores Philosophorum’unun Dil, Kapsam ve Üslup Açısından Mukayesesi


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Felsefe ve Din Bilimleri, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Sevde Vatan

Consultant: Mustakim Arıcı