Sağlık alanında yapılan araştırmalarda kümeleme algoritmalarının kullanımı: Bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Düzce Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Özge Pasin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HANDAN ANKARALI