Meme kanserinde ve selim meme hastalıklarında plazma neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) düzeylerinin tanısal ve prognostik değeri.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Zeynep Anadolulu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU