YÖNELİŞLER DERGİSİ SİSTEMATİK İNDEKSİ VE İNCELEME


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Öğrenci: SEFA TOPRAK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SECAATTİN TURAL