Prematürite retinopatisi olan bebeklerde lazer fotokoagülasyon tedavisinin plazma vasküler endoteliyal büyüme faktörü-a, vasküler endoteliyal büyüme faktörü reseptör-2 ve tie2 düzeyleri üzerine etkisi


Öğrenci: Ebru Yalın İmamoğlu

Danışman: Hüsnü Fahri Ovalı