Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeyleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emine Akbulut

Danışman: Halil İbrahim Sağlam