Klinik olarak aksilla negatif meme kanserinde sentinel lenf nodu pozitifligine etkili faktörlerin araştırılması.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi , Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Kıvılcım Orhun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU