Acil Cerrahi Polikliniğine Karın Ağrısı ile Başvuran Hastaların Çok Yönlü Prospektif Değerlendirilmesi.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: A. Coşkun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ORHAN ALİMOĞLU