Sağ ve sol kolon kanserlerinin prognostik, histopatolojik ve biyokimyasal farklılıklarının değerlendirilmesi.


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ferman Özyalvaç

Danışman: Orhan Alimoğlu