Hastaların Beden Kitle İndeksleri, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleriyle İlişkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Hülya Güç Özmen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HACER HİCRAN MUTLU