Sağkalım Çözümlemesinde Kullanılan Çok Değişkenli Zayıflık Modelleri: Meme Kanserli Hastalar Üzerine Bir Uygulama


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Özge Pasin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet Dirican

Eş Danışman: Handan Ankaralı