Sağkalım Çözümlemesinde Kullanılan Çok Değişkenli Zayıflık Modelleri: Meme Kanserli Hastalar Üzerine Bir Uygulama


Öğrenci: Özge Pasin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet Dirican

Eş Danışman: Handan Ankaralı