Uluslararası Ticarette İslami Finans Enstrümanlarının Kullanımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÖKHAN GÜNEY

Danışman: İsa Yılmaz