Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is testis-sparing surgery safe in small testicular masses? Results of a multicentre study.

Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada, cilt.11, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Training Programme for a Teacher Working with a Student with ASD: An Action Research

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, no.4, ss.2229-2246, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Attributions for Problem Behavior as Described by Turkish Teachers of Special Education

REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION, cilt.31, no.2, ss.116-125, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite-temelli bir otizm araştırma ve uygulama merkezinin incelenmesi

Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, ss.1-11, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan eğitimcilerin uygulamalı davranış analizine yönelik algıları, cilt.32, ss.1013-1032, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kaynaştırma ortamlarında ailelere yönelik eğitsel ve psikolojik hizmetler

Sakarya University Journal of Education (SUJE), cilt.6, ss.79-89, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Profiles

Operants, cilt.4, ss.15-18, 2015 (Hakemsiz Dergi)
Link

Preservice mental retardation education teachers’ perceptions toward autism spectrum disorders field

Kastamonu University Kastamonu Education Journal, no.3, ss.869-897, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

A unique journey

Operants, cilt.3, ss.18-19, 2014 (Hakemsiz Dergi)
Link

Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuk sahibi annelerin deneyimleri. .13 (50):96-111.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), no.50, ss.96-111, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Temel eşleme becerilerinin öğretiminde ayrık denemelerle öğretim (ADÖ) sürecinin incelendiği bir nitel çalışma

Sakarya University Journal of Education (SUJE), no.1, ss.24-48, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Vaka araştırması: Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin sorunları ve ihtiyaçları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), no.31, ss.639-654, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

A review of research on interventions for teaching individuals with Asperger’s syndrome

Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS), no.1, ss.32-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Af Kanunu ile Lisanüstü Eğitime Yeniden Başlayan Öğrencilerin Deneyimlerinin İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi JRET, cilt.2, ss.270-276, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Bir vaka sunumu: Otizm için risk taşıyan bir çocukta uygulamalı davranış analizine dayalı eğitim

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), no.2, ss.129-148, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı (OÇİDEP) ev uygulamasının bir çocukla incelenmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ, no.1, ss.1-25, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experiences of preschool teachers for including children with autism spectrum disorders: Challenges faced and methods used

III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, Makedonya, 27 Haziran 2018, ss.1

Overview of a university-based research and intervention center in autism spectrum disorder

III.International Conference The West Of The East, The East Of The West, Ohrid, Makedonya, 27 Haziran 2018, ss.2

Developing and Evaluating a Program for Training Supported Employment Specialists

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018

UDA’ya dayalı eğitim sunan eğitimcilerin deneyimleri ve algıları

26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.171

The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder

The AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 140th Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 04 Haziran 2016, ss.22
Link

Otizm Spektrum Bozukluklarında Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) Süreci

12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 13 Mart 2016, ss.48-49
Link

Otizm Spektrum Bozuklukları Tanılı Çocuk Sahibi Annelerin Deneyimleri

12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 13 Mart 2016, ss.50-51
Link

The preservice special education teachers’ experiences on autism in Turkey

International Journal of Arts and Science Conference, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Mayıs 2015, ss.1

A Mother’s Views About Discrete Trial Teaching Who Has A Child with Autism

ABAI’s 41st Annual Convention, San Antonio, Tx, Amerika Birleşik Devletleri, 22 Mayıs 2015, ss.1
Link

A qualitative study examining the discrete trial teaching process in the teaching of matching skills

ABAI’s 41st Annual Convention, San Antonio, Tx, Amerika Birleşik Devletleri, 22 Mayıs 2015, ss.1
Link

Mentoring Novice Teachers of Students with Autism: A Case Study

Uluslararası Otizm Konferansı - ULOK' (International Conference for Autism-INCA), Antalya, Türkiye, 14 Kasım 2014, ss.1
Link

Living with a child with autism spectrum disorders (ASD): Experiences of Turkish mothers.

ABAI (Association for Behavior Analysis International) Eighth Annual Autism Konferansı’nda sunulan poster bildiri, Louisville, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Şubat 2014, ss.1

Otizm alanında staj yapan öğrencilerin deneyimlerine ilişkin metaforları

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Türkiye, 30 Ekim 2013, ss.319

Examination of the problems and needs of teachers working in the field of special education

Inaugural European Conference on Education, Brighton, İngiltere, 11 Haziran 2013, ss.1

Mentoring teachers of students with autism

ABAI (Association for Behavior Analysis International) 39th Annual Convention, Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs 2013, ss.1

A content and methodological review of interventions in the treatment of Asperger Syndrome.

ABAI (Association for Behavior Analysis International) Sixth Annual Autism Konferansı, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Haziran 2012, ss.88
Link

A narrative research: The life experiences of a young man who has been diagnosed with Autism Spectrum Disorders

ABAI (Association for Behavior Analysis International), Sixth Annual Autism Konferansı, Philadelphi, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Ocak 2012, ss.88
Link

ABA-Based education for a toddler at high risk for autism

ABAI (Association for Behavior Analysis International), Sixth International Conference, Granada, İspanya, 24 Kasım 2011, ss.1

OÇİDEP: Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı.

Sabancı Üniversite’si Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2009, ss.49

Initiation of an intensive behavioral intervention program (OÇİDEP) for children with ASD in Turkey

ABAI (Association for Behavior Analysis International), 3th International Autism Conference, Jacksonville, Amerika Birleşik Devletleri, 06 Şubat 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

This is asperger syndrome

Aapc Publishing Tr, İstanbul, 2017

Özel eğitim

Otizm spektrum bozukluğu, Cavkaytar, A, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.149-165, 2017
Link

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): Eğitim ve Öğretim Süreci, Diken İ. H., Bakkaloğlu H., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.264-275, 2016
Link

Diğer Yayınlar